Privacy

Deventer.oncologiezorgnetwerken.nl is een sub-site van Oncologiezorgnetwerken.nl. De privacyverklaring van Oncologiezorgnetwerk Deventer is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oncologiezorgnetwerk Deventer, Laan van Borgele 34, 7415DJ Deventer, verwerkt.

Oncologiezorgnetwerk Deventer verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is.