Over ons

Wanneer u met kanker te maken krijgt verandert uw leven in korte tijd ingrijpend. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners tegelijk te maken. Dan is goede onderlinge samenwerking belangrijk. Wij, de zorgverleners in Oncologiezorgnetwerk Deventer, kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen worden behandelingen snel en goed op elkaar afgestemd. Wanneer het nodig is maken we via ons netwerk ook afspraken met het ziekenhuis en uw huisarts om zorg af te stemmen.

Oncologiezorgnetwerk Deventer is hét oncologiezorgnetwerk in de stad Deventer waar verschillende partijen en (zorg)professionals elkaar kennen en samenwerken.

Met elkaar werken we aan het zichtbaar maken en verder verbeteren van de medische, paramedische, maatschappelijke, aanvullende en complementaire oncologische zorg. Zó steunen wij mensen met kanker en hun naasten. Oncologische zorg gaat voor ons niet alleen om het overleven van de ziekte. De kwaliteit van leven tijdens en na de diagnose is net zo belangrijk, zoals het hebben van een goede lichamelijke conditie, meedoen in de maatschappij, dagelijks goed kunnen functioneren, u goed voelen en stevig in uw schoenen staan.

Hoe kun je je als zorgverlener aanmelden bij het netwerk

Wil je meer informatie over deelname als zorgverlener aan dit oncologiezorgnetwerk?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

naar het formulier

Onze aanpak

We dragen bij aan de kwaliteit van goede en passende zorg en ondersteuning voor mensen met en na de diagnose kanker in de stad Deventer. Op onze website zijn wij als professionals vermeld als we voldoen aan de kwaliteitscriteria van onze beroepsorganisatie en/of aan de kwaliteitscriteria van IKNL. Het VK-tekentje geeft aan dat een zorgverlener in de Verwijsgids Kanker is opgenomen.

= Opgenomen in de verwijsgidskanker

Verwijzing en vergoeding

Soms heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Uw zorgverlener kan u hierover informeren. Afhankelijk van uw situatie, uw zorgverzekering en zorgverleners worden kosten vergoed. Neem voorafgaand aan de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar om te horen welke kosten vergoed worden.