Oncologiezorgnetwerken Salland

In 2019 zijn in Salland enthousiaste zorgverleners uit de eerstelijn begonnen met het vormen van lokale multidisciplinaire oncologiezorg-netwerken in de eerste lijn. In 2020 is dit door corona stil komen te liggen, maar vanaf 2021 pakten de netwerken de draad weer op. In 2022 en 2023 hebben 5 lokale netwerken een concrete vorm gekregen.

Alle netwerken hebben meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waar onder andere gewerkt is aan het vormen van een missie en visie. Onder de paraplu van oncologiezorgnetwerk regio Salland vallen nu 5 lokale netwerken: Deventer, Bathmen/Holten, Raalte, Rijssen en Twello/Voorst. Uit ieder netwerk sluit een vertegenwoordiger aan bij het kernteam oncologiezorgnetwerk Salland.

Het doel van de lokale oncologiezorgnetwerken in Salland is om vindbaar en zichtbaar te zijn, zodat de zorg voor patiënten met en na kanker vanuit de thuissituatie verbetert. De samenwerking binnen de eerstelijn wordt verstevigd en er is een sluitende samenwerking voor oncologiepatiënten zowel binnen alle (zorg)partijen, waarbij de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt, in de verschillende fasen van ziekte en herstel.

Categorieën