Oncologiezorgnetwerk Deventer

Op 13 oktober 2023 was alweer de derde bijeenkomst van het oncologiezorgnetwerk Deventer. De visie van het netwerk is: De cliënt staat bij ons centraal. Om passende zorg te bieden hebben wij onderling korte lijnen en ontmoeten we elkaar regelmatig om kennis uit te wisselen.

Daarnaast zijn wij gemakkelijk vindbaar voor cliënten en zorgverleners. Wij zijn op de hoogte van elkaars expertise en maken gebruik van multidisciplinaire- en intercollegiale raadpleging waar nodig. Goede samenwerking geeft meer mogelijkheden om door kwaliteit van zorg ook meer kwaliteit van leven te bieden.

Het oncologiezorgnetwerk Deventer is onderdeel van de oncologiezorgnetwerken Salland. Het netwerk van Deventer bestaat momenteel uit 24 leden die elkaar twee keer per jaar op telkens een wisselende locatie in Deventer treffen. Het doel van de bijeenkomsten is elkaar (beter) leren kennen en het uitwisselen van kennis. De korte lijntjes zorgen ervoor dat de cliënten en hun naasten passende zorg en nazorg ontvangen met en na kanker.
Deze website is gelanceerd om zowel voor de cliënten als de zorgverleners goed zichtbaar en vindbaar te zijn als lokaal oncologiezorgnetwerk.

Categorieën