Relatieproblemen

Kanker kan je relatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld omdat partners elkaar niet meer goed begrijpen en het niet goed lukt om ervaringen te delen. Het komt vaak voor dat de ene partner veel wil praten, terwijl de ander meer een doener is. Bij kanker kan dit tot extra spanningen leiden. Relatieproblemen kunnen ook ontstaan omdat alles om de kanker lijkt te draaien. Hierdoor krijgt de persoon zonder kanker minder aandacht. Ook kan de ziekte en/of behandeling seksuele gevolgen hebben.

Zorgverleners die kunnen helpen