Aangesloten zorgverleners

In Oncologiezorgnetwerk Deventer zijn wij als zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten tijdens en na de behandeling. Wij voldoen allen aan de gestelde kwaliteitscriteria van onze beroepsorganisatie en/of de kwaliteitscriteria van IKNL. Een deel van ons is opgenomen in de Verwijsgids Kanker. Deze zorgverleners zijn herkenbaar met het VK-tekentje.

vind een zorgverlener